Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - David Allar
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare David Allar

Namn:David Allar
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

David Allar