Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Palmer
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Studieadministratör Anna Palmer

Namn:Anna Palmer
E-post:
Telefon: 040-6658602
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Palmer