Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Jonasson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Camilla Jonasson

Namn:Camilla Jonasson
E-post:
Telefon: 040-6658108
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Jonasson