Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johanna Petersson Börner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Byggprojektledare Johanna Petersson Börner

Namn:Johanna Petersson Börner
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johanna Petersson Börner