Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulf Gustavsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Informationsteknik IT-infrastruktur Enhetschef Ulf Gustavsson

Namn:Ulf Gustavsson
E-post:
Telefon: 040-6658062
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulf Gustavsson