Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristofer Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor Kristofer Hansson

Namn:Kristofer Hansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristofer Hansson