Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jeanette Dareblom
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

TS verksamhetsstöd --- Administrativ chef Jeanette Dareblom

Namn:Jeanette Dareblom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jeanette Dareblom