Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maj-Lis Grenlund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

UTV gemensamt Klinikenhet 1 Tandsköterska Maj-Lis Grenlund

Namn:Maj-Lis Grenlund
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maj-Lis Grenlund