Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ninna Berg Gagnon
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- Administrativ assistent Ninna Berg Gagnon

Namn:Ninna Berg Gagnon
E-post:
Telefon: 040-6658615
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ninna Berg Gagnon