Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åke Jansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd --- Utvecklingsstrateg Åke Jansson

Namn:Åke Jansson
E-post:
Telefon: 040-6657171
Webb:http://www.mau.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12 ABV, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åke Jansson

Åke Jansson är utvecklingsstrateg