Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-service AV koordinator Anders Åberg

Namn:Anders Åberg
E-post:
Telefon: 040-66 58266
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE: Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Anders ÅbergAnders Åberg har samordningsansvar för AV-utrustning på Mah. Medverkar vid projektering av nya AV-anläggningar och ombyggnader av Mah:s befintliga anläggningar. Ansvarar för drift och underhåll av AV-utrustning och hörsalar i Orkanenhuset.