Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Åberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service AV-tekniker Anders Åberg

Namn:Anders Åberg
E-post:
Telefon: 040-6658266
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Åberg

Anders Åberg har samordningsansvar för AV-utrustning på Mah. Medverkar vid projektering av nya AV-anläggningar och ombyggnader av Mah:s befintliga anläggningar. Ansvarar för drift och underhåll av AV-utrustning och hörsalar i Orkanenhuset.