Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Bengtsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling IT-chef, biträdande Anders Bengtsson

Namn:Anders Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657074
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Bengtsson

Chef för enheten Process- och Systemutveckling, PSU, som baseras på de tre arbetsgrupperna Systemutveckling, Process - Projekt - Förvaltning samt arbetsgruppen Informations- och IT-säkerhet. Dessa arbetsgrupper utgör grunden för enhetens arbete inom Malmö universitets IT-avdelning.