Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annika Lewrén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Annika Lewrén

Namn:Annika Lewrén
E-post:
Telefon: 040-6658106
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, E304, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annika Lewrén