Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annsofie Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Annsofie Olsson

Namn:Annsofie Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657518
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annsofie Olsson

Annsofie Olsson arbetar framför allt med bibliotekets lärandemiljö, utställningar och evenemang och är kurator för Forskarnas galleri. Hon arbetar även med kommunikation av bibliotekets utbud och tjänster.

Annsofie är bibliotekets representant i Minternet (Malmö University International Network) samt adjungerad i samverkansberedningen. Annsofie är även samordnare av studiebesök till Orkanenbiblioteket.