Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annsofie Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Annsofie Olsson

Namn:Annsofie Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657518
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annsofie Olsson

Annsofie Olsson arbetar framför allt med bibliotekets lärandemiljö och evenemang, men även med kommunikation av bibliotekets utbud och tjänster samt undervisning och handledning i informationssökning.

Annsofie är bibliotekets representant i Minternet (Malmö University International Network) samt adjungerad i samverkansberedningen. Annsofie är även samordnare av studiebesök till Orkanenbiblioteket.