Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anneli Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Anneli Svensson

Namn:Anneli Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657495
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anneli Svensson

Anneli Svensson är bibliotekarie på Orkanenbiblioteket. De huvudsakliga arbetsuppgifterna ligger inom avdelningen Medier och samlingar framförallt fjärrlån/dokumentleverans och förvärv. Arbetar även med bibliotekets fysiska miljö och utställnings/evenemangsverksamhet. Är kontaktperson för Studenternas Galleri.