Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Anneli Svensson

Namn:Anneli Svensson
E-post:
Telefon: 040-66 57495
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Anneli SvenssonAnneli Svensson är bibliotekarie på Orkanenbiblioteket. Arbetar med fjärrlån samt undervisning i informationssökning. Kontaktperson för Studenternas Galleri samt för studenter med läs- eller skrivsvårigheter. Enhetsbibliotekarie för Natur- miljö-samhälle (NMS).