Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Servicekoordinator Börge Larsson

Namn:Börge Larsson
E-post:
Telefon: 040-6657173
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B1111, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Börge Larsson