Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carina Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Carina Olsson

Namn:Carina Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657494
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carina Olsson

Jag tillhör team Service och möten som ansvarar för bl a informationsdiskar, bokad sökhjälp och tillgänglighetsfrågor. Är också med i team Medier och samlingar där jag främst arbetar med förvärv. Samordnare av bibliotekets timanställda personal.