Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carina Lagerborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist Carina Lagerborg

Namn:Carina Lagerborg
E-post:
Telefon: 040-6657517
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carina Lagerborg

Carina Lagerborg, tjänstgör som receptionist på Nereus samt Niagara.