Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-service IT-ingenjör Christian Andersson

Namn:Christian Andersson
E-post:
Telefon: 040-66 57551
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE: Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek och IT, 205 06 Malmö

Christian AnderssonChristian Andersson, fil.kand. Interaktionsdesign. Incident Manager

Short description in English:
Christian Andersson, fil.kand. Interaktionsdesign. Incident Manager