Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christian Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling IT-ingenjör Christian Andersson

Namn:Christian Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657551
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christian Andersson

Fil.kand. Interaktionsdesign.Short description in English:

Fil.kand. Interaktionsdesign.