Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lotta Wogensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie, 1:e Lotta Wogensen

Namn:Lotta Wogensen
E-post:
Telefon: 040-6658393
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E528i, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lotta Wogensen

Bibliotekarie, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö Bibliotek & IT