Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Eva Tornbjer

Namn:Eva Tornbjer
E-post:
Telefon: 040-66 57203
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D526, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Eva TornbjerEva Tornbjer arbetar med kommunikation på biblioteket, framför allt som redaktör. Hon arbetar också med förvärv.