Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ewa Stenberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek --- Avdelningschef Ewa Stenberg

Namn:Ewa Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6658304
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B527, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ewa Stenberg

Ewa Stenberg är avdelningschef för Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö och samordnare för kompetensutveckling för bibliotekets personal.