Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Ewa Stenberg

Namn:Ewa Stenberg
E-post:
Telefon: 040-66 58304
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B527, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Ewa StenbergEwa Stenberg arbetar med undervisning och handledning samt tjänstgöring i bibliotekets informationsdiskar. Ewa är samordnare för kompetensutveckling för bibliotekets personal.