Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Ewa Stenberg

Namn:Ewa Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6658304
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B527, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ewa Stenberg

Ewa Stenberg är tillförordnad avdelningschef för Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö jan-april 2018. Ewa är samordnare för kompetensutveckling för bibliotekets personal.