Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Göran Schelin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek --- --- Bibliotekarie Göran Schelin

Namn:Göran Schelin
E-post:
Telefon: 040-6658392
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Göran Schelin

Göran Schelin är bibliotekarie