Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliometriker Hampus Rabow

Namn:Hampus Rabow
Telefon: 040-66 57516
Hämtställe:74
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Hampus Rabow