Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hampus Rabow
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliometriker Hampus Rabow

Namn:Hampus Rabow
E-post:
Telefon: 040-6657516
Hämtställe:74
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hampus Rabow