Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helen Rasmussen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Helen Rasmussen

Namn:Helen Rasmussen
E-post:
Telefon: 040-6658305
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B527b, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helen Rasmussen

Helen Rasmussen arbetar med pedagogisk utveckling, undervisning och handledning i informationssökning samt tillgänglighetsfrågor. Bibliotekets representant i Malmö högskolas referensgrupp för breddad rekrytering.