Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Helena Stjernberg

Namn:Helena Stjernberg
E-post:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Helena Stjernberg

Helena Stjernberg jobbar med MUEP, publiceringsstöd till forskare, elektronisk publicering och Open Access-frågor.Short description in English:

Helena Stjernberg works with MUEP, support to researchers during the publishing process, electronic publishing and Open Access.