Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helena Stjernberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Helena Stjernberg

Namn:Helena Stjernberg
E-post:
Telefon: 0406657939
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, Plan 5 ABV, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helena Stjernberg

Helena Stjernberg jobbar med MUEP, publiceringsstöd till forskare och Open Access-frågor.Short description in English:

Helena Stjernberg works with MUEP, support to researchers during the publishing process and Open Access.