Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jacob Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Jacob Andersson

Namn:Jacob Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658361
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jacob Andersson

Jag arbetar huvudsakligen med Publiceringsservice.Short description in English:

I work mainly with Publication Services.