Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Jenny Magnusson

Namn:Jenny Magnusson
E-post:
Telefon: 040-66 58719
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:E527b, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Jenny MagnussonJenny Magnusson arbetar med pedagogisk utveckling, undervisning och handledning i informationssökning.