Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jeanette Wahlberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-systemförvaltare Jeanette Wahlberg

Namn:Jeanette Wahlberg
E-post:
Telefon: 040-6657088
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3077, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jeanette Wahlberg

Jeanette Wahlberg, Systemförvaltare för löne- och pasystemet Primula.