Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jenny Widmark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Jenny Widmark

Namn:Jenny Widmark
E-post:
Telefon: 040-6658594
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, ABV Biblioteket, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jenny Widmark

Jenny Widmark arbetar främst med publiceringsstöd till forskare, juridiska frågor i anslutning till publicering samt Open Access-frågor och MUEP. Jenny hjälper också till med tilldelning av ISBN-nummer.Short description in English:

Jenny Widmark works with support to researchers during the publishing process, mainly copyright issues and Open Access, but also MUEP. Jenny can also be of help by assigning ISBN-numbers to publications.