Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jenny Widmark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Jenny Widmark

Namn:Jenny Widmark
E-post:
Telefon: 040-6658594
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jenny Widmark

Jenny ingår i funktionen Digitala informationstjänster vid Malmö högskolas Bibliotek och IT och arbetar främst med att ge högskolans forskare juridiskt stöd i publikationsprocessen. I det arbetet ingår bland annat upphovsrättsfrågor, frågor kring open access samt vissa frågor kring avtal.