Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jesper Wokander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Nätansvarig Jesper Wokander

Namn:Jesper Wokander
E-post:
Telefon: 040-6657069
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jesper Wokander