Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jessica Zaar
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Jessica Zaar

Namn:Jessica Zaar
E-post:
Telefon: 040-6657987
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jessica Zaar

Jessica Zaar arbetar med undervisning, pedagogisk utveckling, sökhjälp och samverkan med högskolans olika områden, bland annat i Medieverkstaden.