Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jessica Zaar
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek --- Bibliotekarie Jessica Zaar

Namn:Jessica Zaar
E-post:
Telefon: 040-6658680
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jessica Zaar

Jessica Zaar arbetar med undervisning, pedagogisk utveckling, tillgänglighetsfrågor, handledning och samverkan med högskolans olika områden. Har även ett särskilt fokus på IT som pedagogiskt redskap och arbetar i Medieverkstaden.