Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katrin Cederholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur Telefoniansvarig Katrin Cederholm

Namn:Katrin Cederholm
E-post:
Telefon: 040-6657575
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katrin Cederholm