Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Karin Ericson Lagerås

Namn:Karin Ericson Lagerås
E-post:
Telefon: 040-66 57101
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Karin Ericson LageråsKarin Ericson Lagerås ansvarig för medieförsörjningen på Bibliotek & IT.