Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie, 1:e Karin Ericson Lagerås

Namn:Karin Ericson Lagerås
E-post:
Telefon: 040-6657101
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Ericson Lagerås

Karin Ericson Lagerås ansvarig för medieförsörjningen på Bibliotek & IT.