Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Sedvall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Karin Sedvall

Namn:Karin Sedvall
E-post:
Telefon: 040-6657813
Hämtställe:74
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Sedvall

Karin arbetar framför allt med katalogisering och Libsearch, men har också pass i informationsdisken och sökhjälp med studenter.