Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Sedvall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Karin Sedvall

Namn:Karin Sedvall
E-post:
Telefon: 040-6658002
Hämtställe:74
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Sedvall

Tjänstledig vt 18 Karin Sedvall arbetar bland annat med katalogisering, handledning i informationssökning och med bibliotekets söktjänster.