Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Ericson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Kristina Ericson

Namn:Kristina Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657116
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B527, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Ericson

Kristina Ericson är bibliotekarie på Orkanenbiblioteket. Arbetar med pedagogisk utveckling, undervisning & handledning i informationssökning.

Arbetslag forskarutbildning: Koordinerar bibliotekets stöd till doktorander.

Arbetar i Medieverkstaden. Stöd i användning av IKT som pedagogiskt verktyg.Short description in English:

Kristina Ericson is a Librarian at the Orkanen Library. Works with pedagogical development, lecturing and supervision in information retrieval.

Coordinating team for the: Library support for doctoral students

Medieverkstaden. Support in using ICT as a pedagogical tool.