Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Kristina Ericson

Namn:Kristina Ericson
E-post:
Telefon: 040-66 57116
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B527, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Kristina EricsonKristina Ericson är bibliotekarie på Orkanenbiblioteket, Medier och vetenskaplig publicering.
Arbetar med MUEP, publiceringsstöd till forskare, elektronisk publicering och Open Access-frågor. Pedagogiskt arbete:
Undervisning & handledning i informationssökning
Bibliotekets stöd till doktorander

Short description in English:
Kristina Ericson is a Librarian at the
Orkanen Library, Media and scientific publication.
Works with MUEP, support to researchers during the publishing process, electronic publishing and Open Access.
Pedagogical work:
Lecturing and supervision in information retrieval
Library support for doctoral students