Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Ericson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Kristina Ericson

Namn:Kristina Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657116
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B527, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Ericson

Kristina Ericson är bibliotekarie på Orkanenbiblioteket, Medier och vetenskaplig publicering.

Arbetar med MUEP, publiceringsstöd till forskare, elektronisk publicering och Open Access-frågor. Pedagogiskt arbete:
Undervisning & handledning i informationssökning

Bibliotekets stöd till doktoranderShort description in English:

Kristina Ericson is a Librarian at the

Orkanen Library, Media and scientific publication.
Works with MUEP, support to researchers during the publishing process, electronic publishing and Open Access.
Pedagogical work:
Lecturing and supervision in information retrieval

Library support for doctoral students