Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lennart Dåsjö
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker Lennart Dåsjö

Namn:Lennart Dåsjö
E-post:
Telefon: 040-6657532
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lennart Dåsjö