Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Leif Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Leif Svensson

Namn:Leif Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658398
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Leif Svensson

Leif arbetar framförallt med förvärv och katalogisering av bibliotekets medier. Leif arbetar också med studentsupport i MUEP-frågor och är kontaktperson för studenter med läshinder.