Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Leif Svensson

Namn:Leif Svensson
E-post:
Telefon: 040-66 58398
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:E528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Leif Svensson