Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Linda Trygg

Namn:Linda Trygg
E-post:
Telefon: 040-66 57519
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B528h, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Linda TryggLinda Trygg arbetar med digitala informationstjänster och tjänstgör i informationsdisken.