Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Trygg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Linda Trygg

Namn:Linda Trygg
E-post:
Telefon: 040-6657519
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B528h, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linda Trygg

Linda Trygg arbetar med digitala informationstjänster och tjänstgör i informationsdisken.