Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Karlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Linda Karlsson

Namn:Linda Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657507
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linda Karlsson

Bibliotekarie med fokus på elektroniska informationsresurser, framförallt tidskrifts- och artikeldatabaser.Short description in English:

Digital Resources Librarian / Liaison Librarian for Communication for Development / Master of Arts, Library and Information Science