Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Linda Karlsson

Namn:Linda Karlsson
E-post:
Telefon: 040-66 57507
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Linda KarlssonArbetar med elektroniska informationsresurser, framförallt tidskrifts- och artikeldatabaser. Undervisar i informationssökning för utbildningar inom media och design.

Short description in English:
Digital Services Librarian
Liaison Librarian for Communication for Development
Master of Arts, Library and Information Science