Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Lotti Dorthé

Namn:Lotti Dorthé
E-post:
Telefon: 040-66 58621
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Lotti DorthéLotti katalogiserar bibliotekets samlingar. Arbetar också med frågor som rör den fysiska miljön i biblioteket samt med utställningar och evenemang. Är kontaktperson för Studenternas galleri i Orkanenbiblioteket.