Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Telefonist Margaretha Andresen

Namn:Margaretha Andresen
E-post:
Telefon: 040-6657288
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gddan 8, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Margaretha AndresenMargaretha Andrésen, tjänstgör som receptionist på Nereus samt Niagara.