Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Margaretha Andresen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Telefonist Margaretha Andresen

Namn:Margaretha Andresen
E-post:
Telefon: 040-6657288
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Margaretha Andresen

Margaretha Andrésen, tjänstgör som receptionist på Nereus samt Niagara.