Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Brandström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Maria Brandström

Namn:Maria Brandström
E-post:
Telefon: 040-6658390
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Brandström

Maria Brandström arbetar framför allt med kommunikation av bibliotekets utbud och tjänster samt med bibliotekets webb.

Maria arbetar också med universitetets skrivmall för avhandlingar och ger support på denna.