Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Maria Brandström

Namn:Maria Brandström
E-post:
Telefon: 040-66 58390
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Maria BrandströmMaria Brandström är webbansvarig på biblioteket
och håller i högskolans personalkurser i Episerver.
Hon arbetar med högskolans avhandlingsmall och ger support på denna.