Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Gullberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Maria Gullberg

Namn:Maria Gullberg
E-post:
Telefon: 040-665 76 76
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Gullberg