Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marcus Lindberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare Marcus Lindberg

Namn:Marcus Lindberg
E-post:
Telefon: 040-6657269
Webb:http://www.mah.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Plan 4 ABV, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marcus Lindberg