Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Martina Vall

Namn:Martina Vall
E-post:
Telefon: 040-66 57298
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Martina VallMartina Vall arbetar bland annat med undervisning, pedagogisk utveckling, handledning och kontakter mot högskolans olika områden.Kontaktbibliotekarie mot institutionerna för socialt arbete och kriminologi.