Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-infrastruktur IT-ingenjör Maria Rosu

Namn:Maria Rosu
E-post:
Telefon: 040-66 57257
Mobil: 0761-347233
Webb:http://homeweb.mah.se/~bimaros/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE: Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek och IT, 205 06 Malmö

Maria RosuNätansvarig/Driftledare - drift och underhåll av gemensamma nät, servrar, virtualisering, lagring och bakup.