Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Rosu
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör Maria Rosu

Namn:Maria Rosu
E-post:
Telefon: 040-6657257
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Rosu

Nätansvarig/Driftledare - drift och underhåll av gemensamma nät, servrar, virtualisering, lagring och bakup.