Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Madeleine Dutoit
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Madeleine Dutoit

Namn:Madeleine Dutoit
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Madeleine Dutoit

Tjänstledig t o m 19 oktober 2019.

Madeleine arbetar på Orkanenbiblioteket med registrering i MUEP och publiceringsstöd till forskare. Hon bistår vid val av open access-tidskrifter eller med kontroll av vad forskare har rätt att göra med sin publikation.

Efter många år nära forskning och utbildning på Odontologiska fakulteten arbetar hon också med stöd vid systematiska sökningar.

Madeleine är samordnare för Team publicering och bibliometri.Short description in English:

Madeleine works with registrations in MUEP and support to researchers during the publishing process, for example with matters regarding open access publishing. She also helps out with systematic searching fore reviews.