Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-infrastruktur Systemingenjör Monzer El-Dakkak

Namn:Monzer El-Dakkak
E-post:
Telefon: 040-66 57717
Webb:http://homeweb.mah.se/~bimoel (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:U419, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Monzer El-DakkakMonzer El-Dakkak tjänstgör som Systemingenjör.