Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monzer El Dakkak
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service Systemingenjör Monzer El Dakkak

Namn:Monzer El Dakkak
E-post:
Telefon: 040-6657717
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, U311, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monzer El Dakkak

Monzer El-Dakkak tjänstgör som Systemingenjör.