Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Service och stöd Systemingenjör Monzer El Dakkak

Namn:Monzer El Dakkak
E-post:
Telefon: 040-6657717
Webb:http://homeweb.mah.se/~bimoel (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, U419, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monzer El DakkakMonzer El-Dakkak tjänstgör som Systemingenjör.