Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Chef Peter Nilén

Namn:Peter Nilén
E-post:
Telefon: 040-66 57292
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Peter NilénChef, avdelningen Medier och vetenskaplig publicering, Malmö högskolas bibliotek

Short description in English:
Head, Information Resources and Scholarly Publishing, Malmö University Library